سلام دنیا!

به اهورا خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!

گل سنبل | ویژگی ها و شرایط نگهداری

ویژگی های گل سنبل گل سنبل گیاهی خوش بو و زیبا است، که دوره ی گلدهی آن در اوایل فصل بهار می باشد. این گیاه تک شاخه بوده و در…