محل نصب: باشگاه ورزشی در شهر ساری

تاریخ نصب: خرداد 1403

مدل محصول: ساعت دیجیتال آرامش مدل SHB

این ساعت دیجیتال با داشتن ثانیه شمار، امکان محاسبه ی رکورد برای تمرینات ورزشی را فراهم می کند.

ساعت باشگاهی
نمایش دما